t
0°
humidity: 0%
wind: 0m/s N
H 0 • L 0
AKTIVITETER:
  • IDAG: Ingen arrangementer idag.
Bane: Åpen for vintergolf Range: Stengt Treningsområde: Stengt Pro‑shop: Stengt Golfbil: Ikke tillatt Tralle: Ikke tillatt

Innkalling årsmøte

08. Feb 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB

Sted: Meland Golfklubb – Fløksand – klubbhuset
Dato: Torsdag 10. mars 2016, Kl: 19.00
FORELØPIG SAKSLISTE ÅRSMØTE

1. Godkjenning innkalling saksliste og forretningsorden.
2. Valg av dirigent, referent(er) og 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 representanter til tellekorps.
3. Behandling av årsmelding for 2015
4. Behandling av revidert årsregnskap for 2015.
5. Behandle innkomne forslag og saker.
6. Fastsette medlemskontingenter for 2016.
7. Vedta klubbens budsjett for 2016.
8. Behandling av klubbens organisasjonsplan 2016.
9. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Meland Golfklubbs lover
10. Engasjement av statsautorisert/registrert revisor
11. Resultater klubbmesterskap

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet i klubbhuset på Meland GK.
Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (dvs innen torsdag 25. februar 2016)
Forslag til saker mottas gjerne på mail til styreleder Lars Barstad; lars.barstad@bkkfiber.no evt. til Rune Mjøs, rune@melandgolf.no, for videresending til styreleder.

Fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset senest fra torsdag 3.mars 2016

Velkommen til årsmøte.

For styret i Meland Golfklubb
Lars Barstad
Styreleder