Fra farger til tall

16. Feb 2015

Fra sesongstart 2015 vil Meland Golfklubb ta i bruk bane/lengdeanvisning i tall fremfor farger

Vi fjerner rød, blå, gul og hvit som utslagssteder og innfører 48, 53, 56, 60 og 62.
Dette betyr i praksis at tallene representerer banens lengde fra 4800 meter til 6200 meter. På samme måte som tidligere velger man sitt utslagssted innen runden starter, og følger dette runden gjennom. Teestedene vil da være merket med tall, og de nye teestende som er anlagt de siste årene vil for fullt bli tatt i bruk.
48 er nytt utslagssted. 53 er gamle rød, 56 blå, 60 gul og 62 hvit.

Grunnen til at vi gjør dette er flere. I hovedsak er vårt insentiv at det skal bli gøyere å spille golf, for alle.

Hvorfor anbefaler NGF denne endringen?
Hovedhensikten med å gjøre denne endringen er å oppfordre golferne til å spille kortere baner. De aller fleste av oss spiller for lange baner, og sliter med å ha det gøy når en ikke når fram til green eller kommer ut på fairway. Prøv å spille banen kortere. Det er morsommere, går fortere, og gir bedre mestringsfølelse. Dette er gjennomført med stort hell hos veldig mange golfklubber.
Forandringen fra farger til tall er også med på å ta bort stigmatiseringene rundt dame- og herretee, og gjøre det lettere å velge teested etter spillestyrke i stedet for kjønn.

En komite for banesloping i regi av Golfforbundet vil i løpet av sesongen avlegge Meland et besøk for å slope banen på nytt. Hullene er de samme som de alltid har vært, men med tanke på våre nye utslagssteder er dette en nødvendighet.
Et kriterie som også legges til grunn ved sloping er forholdene utenfor fairway. Det er i alle år gjort omfattende trefelling rundt banen som påvirker vanskelighetsgraden. Samtidig er områdene med rough blitt mer spillbare med årene. Havnet man i området mellom hull 2 og 10 var sjansen for tapt ball langt større tidligere enn den er i dag. Dette er faktorer som beregnes ved sloping. Vi er derfor spente på om ny gjennomgang vil gi en endret slopeverdi for Meland, og dertil endring i antall mottatte slag.

Vi har utarbeidet nye slopetabeller basert på forrige sloping. Det er ingen endringer gjort bortsett fra nytt teested og lengde, 48. Inntil videre vil man få samme antall mottatte slag som tidligere for de respektive utslagsstedene.
Se slopetabellen her

Vår anbefaling
Vi vil til sesongstart utarbeide en anbefaling for hvilket utslagssted som passer for det handicap man spiller på. Disse vil være basert på hvilke ferdigheter i form av utslag (lengde), presisjon på andreslag og innspill/nærspill som er gjennomsnittlig for hver hcp-kategori. De aller fleste velger i dag et utslag som ikke gjenspeiler ens ferdighetsnivå, og vårt håp er at en endring vil øke gleden og mestringsfølelsen for alle.

Gleden ved å mestre er langt større enn å ikke gjøre det, og det finnes ingen idrett man blir bedre i uten å trene, selv ikke golf!
Vi ønsker å kunne gjøre alle våre medlemmer til bedre golfspillere, og dermed få mer glede ut av sitt spill.
I tråd med at vi anbefaler utslagssteder vil vi osgå i sesongen tilby instruksjon og trening i henhold til ditt handicap. Martin vil legge et opplegg gjennom hele sesongen, og kanskje på denne måten kan man flytte seg fra 53 til 56?
Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg sesongstart.

Vi håper og tror at denne endringen vil være kjærkommen, og at overgangen vil gi den positive effekten den er ment.
Vi gleder oss til å prøve det ut, og gleder oss vel så mye til å høre dine tilbakemeldinger.

PS! Det nærmer seg!