Årsmøte

19. Feb 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB

Sted:     Meland Golfklubb – Fløksand – klubbhuset
Dato:     Torsdag  19.mars 2015, Kl:  19.00

 

FORELØPIG SAKSLISTE ÅRSMØTE

 1. Godkjenning innkalling saksliste og forretningsorden.
 2. Valg av dirigent, referent(er) og 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 representanter til tellekorps.
 3. Behandling av årsmelding for 2014
 4. Behandling av revidert årsregnskap for 2014.
 5. Behandle innkomne forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingenter for 2015.
 7. Vedta klubbens budsjett for 2015.
 8. Vedta klubbens Virksomhetsplan 2015 – 2017
 9. Behandling av klubbens organisasjonsplan 2015.
 10. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Meland Golfklubbs lover
 11. Engasjement av statsautorisert/registrert revisor
 12. Resultater klubbmesterskap

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet i klubbhuset på Meland GK.
Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (dvs innen torsdag 5. mars 2015, kl 19.00).

Forslag til saker mottas gjerne på mail til styreleder Lars Barstad; lars.barstad@bkkfiber.no evt til Rune Mjøs, rune@melandgolf.no, for videresending til styreleder.

Fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset senest fra torsdag 12. mars 2014. kl 12.00.

Velkommen til årsmøte.

For styret i Meland Golfklubb
Lars Barstad
Styreleder