Dugnad før sesongstart

06. Mar 2015

Kjære medlemmer

Vi inviterer til 2 dugnadsøkter før sesongstart.
Datoer er lørdag 21. og 28. mars kl 10-15

Begge dugnadsdager er behovsrelatert i forhold til hva som trengs gjort. Vi begrenser derfor disse 2 øktene til 25 personer begge dager.

Lørdag 21.mars. Tilgjengelige plasser: 1
Lørdag 28.mars. Tilgjengelige plasser: 0

For at dugnaden skal kunne planlegges og bli så effektiv som mulig, både for oss og for dere, ønsker vi påmelding. Tidligere har vi opplevd at oppmøtet blir mye større enn først påmeldt til, noe som fører til lite effektiv utnyttelse av timene og arbeidskraften, da det går mye tid til omorganisering.
Vi krever derfor at de som ønsker å delta melder seg på ved å sende en mail til post@melandgolf.no

Dette er første dugnader av flere gjennom sesongen. Vi vil senere ha behov for hjelp til NGF turnering, Marshall tjeneste, enkelt prosjekter og dugnad i høst.

Vi ses til dugnad.!