Samarbeid på tvers av klubbene

31. May 2017

Alle klubbene i regionen har nå bestemt seg for å satse på juniorene

På et møte før sesongen ble alle klubbene utfordret til å komme med tiltak for å stimulere til økt rekruttering og satsing på juniorer til og med 19 år
For at spillerne skal kunne utvikle seg er det viktig å kunne spille andre baner enn sin egen hjemmebane. Dette bidrar ikke bare til utvikling ferdighetsmessig, men spilleforståelse og strategi
Derfor er det enighet klubbene imellom å gjøre spill på andre baner mer tilgjengelig ved å redusere eller fjerne greenfee

Etter en tids vurdering har alle klubbene nå kommet tilbake med sitt bidrag.
For juniorer inntil 19 år gjelder:

  mandag til fredag lørdag/søndag/helligdag
Meland GK gratis  -50 %
Fana GK gratis  -50 %
Herdla GK gratis  gratis
Bergen GK gratis til 14:00, deretter -50 % -50 %
Sotra GK  10 Greenfee til hver klubb øremerket juniorer
Bjørnefjorden GK  1 junior gratis når han/hun spiller med voksen som løser greenfee

Alle klubber har initiert tilbudet, så dersom juniorer fra Meland ønsker å benytte seg av tilbudet skal alle klubber kunne gi tilbud i henhold til oversikt

Vi håper dette stimulerer til økt aktivitet, og at vi i fremtiden vil nyte godt av flere aktive juniorer