Bestill instruksjon via golfbox

06. Jun 2017

Bjørn Hage er nå å finne i Golfbox

Ved innlogging vil bestillingsmodulen ligge på forsiden din.
Alternativt går du inn via Leksjon

Her vil du finne en meny for bestilling av tid

Alle fremtidige avtaler med Bjørn gjøres nå i utgangspunktet via Golfbox
Er det andre henvendelser, send en mail til pro@melandgolf.no eller ring 93250932