Ekstraordinært Årsmøte

11. Jan 2018

Ekstraordinært Årsmøte som først var planlagt til 16.01.2018 har styret valgt å flytte til torsdag 25.01.2018 etter å ha fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at innkallingen ikke var ihht klubbens og vedtekter. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor det ekstraordinære årsmøte ikke godkjenner innkallingen.

Vedlagt kommer ny innkalling og saksdokumenter vedrørende sak til behandling.

Vedlegg: Innkalling ekstraordinært årsmøte Meland GK 25 01 2018 (nederst på siden)
Vedlegg: Saksdokument: Meland Golfklubb – Ekstraordinært årsmøte 25 01 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB
 
Sted:     Meland Golfklubb – Fløksand – klubbhuset
Dato:     Torsdag  25. januar 2018, Kl: 19

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  1. Godkjenning innkalling saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av dirigent, referent(er) og 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 representanter til tellekorps.
  3. Behandling av forslag; Nybygg – golfsimulatorer og golfakademi

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vedlagt innkallingen.

Utskrift kan fås ved henvendelse  til administrasjonen.

 
Velkommen til årsmøte.

For styret i Meland Golfklubb
Lars Barstad
Styreleder

 

Meland Golfklubb – Ekstraordinært årsmøte 25 01 2018