Årsmøtet stemte ja

26. Jan 2018

Årsmøtet stemte ja til forslaget om bygg på drivingrangen

Det var meget god oppslutning på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 25.januar.
Hele 74 medlemmer stilte for å få informasjon og stemme over forslaget fremlagt av styret.
Det er ingen tvil om at det har engasjert medlemsmassen, og det var gode innlegg og god stemning blant de fremmøtte.

Meland Golfklubb_situasjonsplan_A3_1_500_21.06.17pdf

Forslaget innebærer et bygg på ca 200 kvadratmeter og overbygg over deler av rangen.
Bygget skal etter planen huse 3 simulatorer og et eget avlukke for instruksjon, svinganalyse og kølletilpasning med åpning ut mot rangen.
Med 68 mot 6 stemmer kan planene iverksettes, og finansieringen for prosjektet er også på plass.
Vi må også takke spesielt for økonomisk støtte fra to av våre medlemmer, en støtte som forøvrig doblet seg i løpet av møtet. Det viser en stor tro på prosjektet og en lys fremtid for golfklubben.

Vi takker alle fremmøtte og for gode innspill både før og under møtet

Referat vil bli gjort tilgjengelig så snart det er skrevet og signert