Innkalling til årsmøte

06. Feb 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB
 
Sted:     Meland Golfklubb – Fløksand – klubbhuset
Dato:     Torsdag 8. mars 2018 Kl:  19.00

FORELØPIG SAKSLISTE ÅRSMØTE

 1. Godkjenning innkalling saksliste og forretningsorden.
 2. Valg av dirigent, referent(er) og 2 representanter til å undertegne protokollen, 2 representanter til tellekorps.
 3. Behandling av årsmelding for 2017
 4. Behandling av revidert årsregnskap for 2017.
 5. Behandle innkomne forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingenter for 2018.
 7. Vedta klubbens budsjett for 2018.
 8. Behandling av klubbens organisasjonsplan 2018.
 9. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Meland Golfklubbs lover
 10. Engasjement av statsautorisert/registrert revisor
 11. Resultater klubbmesterskap

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet i klubbhuset på Meland GK.

Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (dvs innen torsdag 22. februar 2018 kl. 12:00)

Forslag til saker mottas gjerne på mail til styreleder Lars Barstad; lars.barstad@bkkfiber.no evt. til Rune Mjøs, rune@melandgolf.no, for videresending til styreleder.
 
Fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset senest fra torsdag 1. mars  2018
 
Velkommen til årsmøte.

For styret i Meland Golfklubb
Lars Barstad
Styreleder