Manglende innbetaling av kontingent

04. May 2018

Spillerett for alle som ikke har innbetalt medlemskontingenten for 2018 fratas

De som per dags dato ikke har betalt sin kontingent for 2018 vil ikke lenger ha mulighet for å bestille starttid i golfbox.
Retten gis tilbake ved registrert innbetaling. Tilsendt faktura og KID benyttes

Dersom du trenger kopi av faktura, ta kontakt på post@melandgolf.no, så sender vi per mail

Mvh,
Styret 
Meland GK