Frivillighets- koordinator

03. Jun 2018

RAGNAR BRATLAND UTNEVNT TIL FRIVILLIGHETS KOORDINATOR I MELAND GK

Meland Golfklubb trenger flere frivillige til å utføre ulike oppgaver i tilknytning til golfbanen og anlegget forøvrig.

Styret oppretter en egen komité for frivillig arbeid ledet av en frivillighets koordinator.  Vi er svært tilfreds med at Ragnar Bratland har tatt på seg oppgaven som leder. Ragnar har lang og bred erfaring som leder og initiativtaker. 

Oppgavene er mange og de fleste knyttet til utvikling og oppgradering av bane og tilliggende områder. Frivillighets koordinatoren vil identifisere og prioritere oppgavene i tett samarbeid med Head green keeper, banekomité og administrasjon.

Vi vil bruke klubbens medlemslister til å invitere til frivillig arbeid, men dersom du ønsker å bidra i komiteen eller har andre innspill kan du sende epost til post@melandgolf.no