Banekomitèen informerer

28. Aug 2018

Banekomitéen har et langsiktig og samtidig tidsaktuelt perspektiv for sitt arbeid.  Et av fokusområdene siste år har vært greenene hvor vi blant annet har investert i bedre utstyr. Dette har gitt svært gode resultater og våre greener er i toppklasse og ble nylig nevnt som Norges beste av bladet Norsk Golf.  Gratulerer til Iestyn og alle som jobber på banen!

Fremover vil vi øke fokus på GREENOMRÅDENE som er området som inkluderer green-bunkere og arealet rundt greenene med både fairway, rough og semi-green. I disse områdene skal ikke trallene ferdes.  De fleste som spiller banen bruker tralle. Det vil si at opp mot 500 traller ferdes på banen ukentlig.  Mange steder etterlater dette tydelige spor.   Vi vil i tiden som kommer øke bruken av gjerder som leder / sperre for traller.  I tillegg er det viktig at ALLE spillere er bevisst på at hver enkelt er en av mange og viser god “tralle rutine” rundt greenene.

Alle green-områder har forskjellig størrelse og utforming, men her er noen punkter som vi ber alle følge med konduité:

 • Når ballen er slått inn på greenen eller området rundt skal traller / bager plasseres på veien som leder til neste tee-sted.
 • Deretter tar man med putter og/eller wedge for å gjøre ferdig hullet
 • Traller skal aldri inn på gresset nærmere greenen enn 10 – 20 meter   
 • Dra aldri trallen mellom green og green-bunker
 • Respekter alle tau og gjerder som er satt opp for å lede ferdsel med traller
 • Hjelp medspillere med gode råd når de drar trallen inn i forbudte områder

Her er veiledning for tralle-bruk for noen av de mest belastede green-områdene:

 • Hull 1; bruk veien til venstre for greenen, ikke over gresset mellom bunker og vei
 • Hull 4; kjør trallen til veien mot hull 5 før du chipper/putter
 • Hull 7; kjør trallen opp veien og ikke mellom green og bunker eller rundt green
 • Hull 9; sett trallen i veien før du chipper/putter
 • Hull 13;  respekter lede-gjerdene, traller på veien
 • Hull 16; når ballen er spilt over bekken før green skal traller kjøres på veien
 • Hull 18; Traller skal ikke dras mellom green og bunkere.

LA DET GÅ SPORT I Å FØLGE VÅRE ANVISNINGER SLIK AT MELAND OGSÅ FÅR  GREEN-OMRÅDER I TOPPKLASSE!

Lars Skaar 
Leder banekomitèen


Vedlagt følger referat fra siste møte i banekomitèen og en prioritert arbeidsliste for Frivillighets komitèen.
Her beskrives arbeid som skal utføres i tiden fremover og gjennom vinteren.

REFERAT MØTE I BANEKOMITÈEN 14.8.2018

Frivillighetsarbeid høsten 2018 og vinter 2018

Ønsker du å delta i det frivillig arbeidet, ta kontakt med klubben eller leder for komitèen Ragnar Bratland, 41209691