Hull 13 forskjønnes

01. Oct 2018

“Nabogjengen” har tatt grep om å gjøre hull 13 enda flottere

I løpet av sesongen har frivillighet vært et tema, og klubben har utnevnt en leder for dette. 
Forskjønnelse av banen har vært et av temaene det har vært fokusert på.
Det ligger i kortene at klubben ikke har midler til å prioritere store investeringer i dette, og derav baseres slikt arbeid på frivillighet.

Nå har noen tatt dette enda lenger og selv tatt initiativ til å gjøre noe med tee-stedet på hull 13.
Ekteparene og naboene Larsen, Flataker, Hesjedal og Totland kontaktet klubben med det budskap at de ønsket å bidra med både planter og arbeid, et initiativ klubben selvsagt ønsket velkommen.
Dette har resultert i at hele skråningen mellom veien og teested er blitt beplantet med rhododendron. Dette skal både gjøre teestedet flottere, men og gjøre at man benytter trappen.

Vi takker så mye for bidraget og innsatsen.
Vi håper alle respekterer sperringene og heller benytter trappen i fremtiden

Tusen Takk til Reidun og Stein, Kjellfrid og Christen, Turid og Audun, Turid og Bjørn Tore