Golfens nye regler – 2019

02. Oct 2018

Mandag 1.oktober gikk våre NGF dommere Audun Engesbak og Jørgen Mowinckel gjennom de viktigste endringene som innføres til neste år

Ca 30 medlemmer tok turen til klubbhuset for å få en innføring i de nye reglene.
Sammen med Jørgen Mowinckel geleidet Audun oss gjennom endringene ved hjelp av ord og tegninger.

Under oppsummerer vi de viktigste endringene i reglene, og de nye retningslinjene for hurtigere spill:

  1. Droppe en ball


En ball skal droppes fra knehøyde

2. Lete etter en ball

 

Det kan nå letes etter en ball i maks 3 minutter

3. Flagget

Det gis ikke lenger straff for å putte med flagget i hullet

4. Reparere skader på green

I tillegg til nedslagsmerker kan det nå repareres skoavtrykk og andre merker på green

5. Grunne en kølle i straffe områder

En viktig endring til neste år er at begrepene vannhinder og sidevannshinder forsvinner.
Det innføres en felles betegnelse for alle slike områder; “penalty areas” eller “straffe områder”
Det blir nå tillatt å grunne køllen i slike områder, samt å fjerne løse gjenstander.
For bunkere gjelder fortsatt forbudet mot å grunne køllen. Imidlertid vil det ikke bli ilagt straff om du uten intensjon berører sanden med køllen, f.eks i en prøvesving

6. Ball som treffer deg selv eller ditt utstyr

Det ilegges ingen straff dersom du treffer deg selv eller ditt utstyr med ballen

———————————————–

Golfens nye regler baserer seg mye på skjønn og enighet innad i en flight. Slike regler er ment for selskapsrunder og klubbturneringer på amatørnivå.
For elitespill, amatør eller proff, beholder mange av retningslinjene vi kjenner fra før.
Eksempler på dette vil være Out og Bounds og Lost Ball

  1. Out of Bounds

Slås en ball Out of Bounds, som i dette tilfellet på høyre side, har man i utgangspunktet 4 valg
1. Slå en ny ball fra tee (ditt tredje slag)
2. Flighten kan sammen avgjøre hvor ballen krysset grensen for Out of Bounds, (A)
Du kan droppe ut fra dette punkt, 2 køllelenger og ikke nærmere flagget
3. Du kan finne nærmeste punkt for hvor fairway begynner (B) og droppe innenfor 2 køllelenger inn på fairway, men ikke nærmere flagget
4. Du kan droppe hvor som helst i triangelet mellom punkt A og B (skravert område), her merket med C

Merk: Valg A, B og C gir 2 straffeslag, og du slår ditt fjerde slag.
Tanken bak denne regelen er at du skal slippe å gå tilbake til teested for å slå en ny ball

2. Lost ball/mistet ball

De samme prinsippene gjelder for lost ball, som for out of bounds
Flighten kan enes om nedslagsfelt (A) og du kan droppe innenfor 2 køllelengder ikke nærmere flagget.
Du kan finne nærmeste punkt for fairway og droppe 2 køllelengder, ikke nærmere flagget.
Du kan droppe i det skraverte området, C.
Alle disse valgene gir 2 straffeslag

Lost Ball i fairway.
Vi opplever at baller forsvinner i fairway, dermed Lost Ball
Den samme muligheten gjelder her, og flighten kan enes om nedslagsområde og ny balle kan droppes i dette område mot 2 straffeslag

 

Straffeområder 
I dette tilfellet som er merket med rødt på begge sider av bekken, kan du nå IKKE droppe på motsatt side av krysningspunkt.
Merk at når et område er merket, kan du ikke benytte deg av reglene for Lost Ball.
I dette tilfellet droppes ballen som tidligere 2 køllelengder fra krysningspunkt, og ikke nærmere flagget

 

————————————————

Hvordan forbedre spillets hastighet:

Slå når du er klar, uavhengig om du ligger lengst i fra eller nærmest hullet.
På tee, dropp honnøren. Den som er klar slår ut først!

 

En anbefaling er å ikke bruke mer enn 40 sekunder fra du kommer til din ball til du slår

Planlegg slaget ditt mens du nærmer deg ballen. Ikke vent med å gjøre deg klar før det er din tur.
Mål avstander, finn frem riktig kølle og vær klar til å slå

 

De fremmøtte fikk en flott innføring i golfens nye regler.
For våre dommere venter 2 samlinger i regi av NGF, hvor de vil bil satt inn i kurset i de nye reglene.
Det utarbeides også nytt materiale som skal gjøre det enklere å formidle reglene.
Vi satser på en ny samling til våren før sesongstart, og nærmere invitasjon og informasjon vil komme

De nye golfreglene, i fullversjon og en spillerutgave, vil være tilgjengelig i klubbhuset til sesongstart 2019