Når stenger banen?

08. Oct 2018

Høsten er utvilsomt kommet, og sesongen nærmer seg slutten

Mange lurer på når vi stenger
Det eneste og beste svaret vi har er at vi ikke vet

Forholdene på banen er svært gode. Selv etter en lang periode med mye nedbør er banen i overraskende god stand.
Så det er fullt mulig å få seg noen gode runder med golf i år

Vi stenger banen når vi må. Det betyr at frost er den viktigste faktoren for en åpen eller stengt bane.
Når gresset har frost tåler det ikke belastning fra fotavtrykk, og gresset ødelegges.
Les mer her: https://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/derfor-ma-du-holde-deg-unna-banen-nar-frost

Så inntil videre holdes banen åpen, og vi fortsetter så lenge vi kan