Fortsatt åpen bane!

08. Nov 2018

Vi holder det gående

Vi ser fortsatt ingen grunn for å stenge banen, så det blir spill på sommergreener også utover i neste uke

Banen stenges på kort varsel dersom vi finner det nødvendig.

Det spilles kun fra utslag 56 og 48, og det spilles fra matter