Innkalling til årsmøte onsdag 4.mars kl 19.00

Innkalling til årsmøte onsdag 4.mars kl 19.00

Det innkalles til årsmøte i Meland Golf onsdag kl 19.00 i klubbens lokaler på Fløksand

INNKALLING TIL ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB
Sted: Meland Golfklubb – Fløksand – klubbhuset
Dato: Onsdag 4. mars 2020 Kl: 19.00

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er), referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap. Styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets og revisors
  beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
  treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, og nestleder, styremedlemmer og varamedlem(mer).
  b) Kontrollutvalg med medlemmer og(minst ett)] varamedlem(mer).
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Meland Golf har representasjonsrett eller
  gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet i klubbhuset på
Meland GK.
Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (dvs innen onsdag
19.februar 2020
Forslag til saker mottas gjerne på e-post til styreleder Lars Sverre Skaar ls@mohawkanalytics.com
evt. til Arild Helland arild@melandgolf.no
Fullstendige sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset senest fra onsdag 26.februar 2020
Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Lars Sverre Skaar

Related Posts

Ingen treff.

Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this