Medlemsmøte torsdag 20.februar – Klubbens verdisett

Medlemsmøte torsdag 20.februar – Klubbens verdisett

Hva er en verdi? Hva mener vi når vi snakker om idrettens grunnverdier og verdigrunnlag? Spørsmål som slett ikke er så enkle å svare på.

Men hvorfor gjøre det så vanskelig? Hvorfor ikke forenkle og være tydelige på hva vi, Meland Golf, legger i begrepet verdi. Verdier er noe vi som samfunn, gruppe eller enkeltpersoner anser som fordelaktig for oss. Det kan være så konkret som en ny sykkel. Et par nye golfsko. Eller familien vår, jobben, vennene eller mer abstrakte begreper som kjærlighet, lojalitet og toleranse. Uansett. En verdi er noe vi som enkeltmennesker, medlem av en gruppe og et samfunn, oppfatter å være til fordel for oss. Det er noe vi tjener på, som gjør oss rikere. Norges Idrettsforbund er helt tydelige på dette: Idrettens grunnverdier, kjerneverdier som de også kalles, sitter dypt i norsk idrett. Vi trenger dem for å overleve og fungere som organisasjon. De skal være ledetråd og kompass for å utvikle norsk idrett videre.

For å utvikle et entusiastisk klubbmiljø basert på verdiene våre, er vi avhengig av god kommunikasjon. Det innebærer en kultur preget av åpenhet, ærlighet, og lojalitet til klubbens bestemmelser. I Meland GK skal vi være opptatt av fremsnakking, og at vi snakker med hverandre dersom utfordringer oppstår.

Vi i Meland golf ønsker at vi medlemmer skal sammen ta del i å utforme klubbens nye verdier/verdisett. Dette skal være verdier som ligger til grunn i all avgjørelser vi tar, i handlingene våre og hvordan vi opptrer på Meland Golfklubb. Vi er av den klare oppfatning at skal vi skape eierskap til felleskapet må felleskapet inkluderes. Vi har med bakgrunn i dette engasjert tidligere leder av NFF’ lederkomite Rita Helleseth til å bistå oss med å utarbeide klubbens nye verdisett. Rita er en fantastisk, entusiastisk dame som galant vil guide oss gjennom kvelden.

Vi innkaller med bakgrunn i dette til medlemsmøte torsdag 20.Februar kl 18.00 – 21.30 der vi sammen skal utforme klubbens nye verdier. Verdiene vil bli lagt frem for klubbens årsmøte slik at de forankres og vedtas der.  Gi oss gjerne en tilbakemelding på om du kommer slik at vi har nok å bite i til alle på arild@melandgolf.no

Related Posts

Ingen treff.

Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this