Custom fitting

03. Mar 2015

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse ditt utstyr til deg og ditt spill. Det er viktig å ha køller som passer deg!

Ved kjøp av nye køller tar vi gjerne med deg til en sjekk på rangen for å være sikre på at du gjør ett riktig valg. Vi sjekker også om køllene må justeres på. Ved en “custom order” der vi bestiller dine køller tilpasset fra fabrikk, koster det normalt ikke noe ekstra å få dette gjort.

Husk at også puttere bør tilpasses.

Wedger – hvilke kombinasjoner av loft og bounce bør du ha?

Kontakt Bjørn for mer informasjon
pro@melandgolf.no
93250932