Knøttegolf

29. Apr 2014

Knøttegolf 2018 – Høst

Vi starter knøttegolfen 22.august

Tid som tidligere, hver onsdag fra kl 17:00 til 18:30

Avslutning vil være etter 7 eller 8 økter, avhengig av vær og vind

Ansvarlig for årets sesong vil være Mats Engeberg , Kine Richardson og Bjørn Hage
Påmelding skjer til:
e-post: pro@melandgolf.no
tlf: 93250932

avgift kr 200,- inkluderer avslutning

Vi ses til Knøttegolf