Kontakt damene

26. Feb 2014

Damegruppen i Meland er for alle damer i Meland Golfklubb og vi setter stor pris på å få med nye damer i gruppen vår.  Som fersk golfer vil en ha stort utbytte av å gå i «trygge omgivelser» i damegruppen der det er mye å lære av mer erfarne spillere både mht spillet og hvordan forholde seg på banen o.a. 

Vi har damekveldene våre hver onsdag.  Da går vi 9-hulls runder med start fra kl. 17.30.  De som ønsker det kan selvsagt gå 18 hull.  Etter runden samles vi til hyggelig samvær med mat og drikke, og selvfølgelig premieutdeling.  Vi har ikke handicaptellende runder, da det er det sosiale som er det viktige disse kveldene, ingen skal føle at resultatet blir en hindring.  Man melder seg på til ansvarlig for kvelden (finnes på turneringskalenderen vår) som så sørger for at klubben legger oss inn i golfbox, deretter kan en selv følge med på når en har utslag.  Påmelding må skje innen kl. 12.00 dagen før, altså tirsdagen.  Men det er allikevel viktig å møte i god tid da det kan bli endringer i balloppsettet grunnet uforutsette hindringer.  De som ønsker å gå 18 hull melder seg på i golfbox som vanlig, men også til ansvarlig for kvelden slik at vi har oversikt over antall som kommer.

Vel møtt dere som er nye på golfbanen!!

Anne Grethe Lien Leder 91177404 anneglien@hotmail.com
Elin Andreassen Kasserer 99560913    
Karen Haugland   90158951    
Karin Olstad   99541774    
Aud Jorunn Samuelsen   95234565    
Kjellfrid Larsen   90869639    
Kari Marit Hagenes   41527948