Kontakt Turneringskomitèen

26. Feb 2014

Medlemmer av og kontaktinformasjon for Turneringskomitèen

Christen A. Larsen  Leder 95053343 christen.andreas.larsen@bkkfiber.no
Arthur Arnesen   97093086 arthurarn@gmail.com
Finn A. Tøgersen   48046193 ft@statoil.com
Helen Paula Dale      
Magnus Ole Eide      
Toril Ones      
Rolv Fjelstad      
Steinar Kåre Dale      
Villy Rognaldsen      
Jan Henning Rysjedal      
Frank Robin Kråkenes      
Rene Tvedt Pedersen
Halvar Rydland