Lokale regler

Out of bounds, markert med hvite staker:

  • høyre side hull1, fra utslag
  • høyre side hull 2, mot veien
  • høyre side hull 5, vennligst unnvik veien
  • venstre side hull 8, mot hull 13
  • høyre side hull 13, mot hull 8

Merkestaker

Alle merkestaker markererer avstand til senter av green, 200 meter (hvit topp), 150 meter (gul topp) og 100 meter (rød topp). Disse markeringer skal anses som flyttbare hindringer etter regel: 24-1.

Steiner i bunker

Steiner i bunker skal anses som flyttbare hindringer. Regel 24-1.

Vanningsanlegg

Alle deler av vanningsanlegg er uflyttbare hindringer. Regel 24-2.

Alle dreneringsgrøfter på spillefeltet hvor der er pukk som er synlig i dagen gir fri dropp etter regel 25-1.

Plugget ball

Området for fritak ved plugget ball etter regel 25-2, utvides til å gjelde hele spillefeltet.

Avstandsmåler 

For alt spill på Meland GK tillates bruk av utstyr som kun måler avstand. Bruk av utstyr som i tillegg er konstruert for å måle andre forhold som f. eks temperatur, vind eller høydeforskjell tillates ikke brukt og vil føre til diskvalifikasjon for brudd på Regel 14-3 uavhengig av om disse funksjonene brukes eller ei.

Dresskode

Meland Golfklubb opererer per dags dato ikke med noen konkret “dress kode”. Vi oppfordrer våre medlemmer og besøkende å iakkta den etikette som til enhver tid råder på klubben, samt å kle seg i henhold til normal kleskodeks for golfklubber. Klubben aksepterer ikke bar overkropp på banen eller i og rundt klubbhuset. Ved overtredelser vil vedkommende bli vist bort fra området.

Meny
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this