Medlemskontingent 2017

23. Feb 2017

Kontingent 2017

Alle som har en andel utstedt av Meland Golfklubb må også være medlemmer av klubben.

Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr 1. januar må betale kontingent for inneværende år

Dersom du ønsker å selge/gi vekk din andel, benytt skjema under
transport av andelsbrev

           
  Medlems- kategorier 2017 Spillerett Kontingent 2017 Kontingent 2017
  Lokal Nasj. Vår Høst
1 Medlemskap m/andel – inkl. fri greenfee Ja Ja 7 500 1 000
2 Medlemskap m/andel – eksl. fri greenfee Ja Ja 2 000 0
3 Medlemskap m/leieandel – inkl. fri greenfee Ja Ja 8 500 1 000
4 Medlem m/andel – passiv Ja Nei 990 0
5 Greenfee  medlem Ja Ja 690 0
6 Medlemskap  Student  ( til 26 år) Ja Ja 3 000  
7 Medlemskap Junior 3 (20-23 år) Ja Ja 2 000  
8 Medlemskap Junior 2 (13-19 år) Ja Ja 1 300  
9 Medlemskap Junior 1 ( 10 – 12 år) Ja Ja 500  
10 Medlemskap barn (< 10 år) Ja Ja 200  
11 Firma andel Nei Nei 8 500  
NYE KONTINGENT ALTERNATIVER 2017
20 Albratross Ja Ja 17 000  
30 Eagle Ja Ja 13 000  
40 Birdie Ja Ja 10 000  
50 Familie I  (2 voksne) Ja Ja 13 500 2 000
60 Familie II  (2 voksne + barn inntil 10 år) Ja Ja 14 500 2 000

For mer informasjon om nye kontingent typer, trykk på linken under

Albatross – Eagle – Birdie