Medlemskontingent 2018

23. Feb 2017

Kontingent 2018

Alle som har en andel utstedt av Meland Golfklubb må også være medlemmer av klubben.

Utmelding for påfølgende år må skje innen 31.12. Alle som er medlem pr 1. januar må betale kontingent for inneværende år

Dersom du ønsker å selge/gi vekk din andel, benytt skjema under
transport av andelsbrev

Informasjon Birde – Eagle – Albatross:
Albatross – Eagle – Birdie 2018

            
Medl. kat Medlems- kategorier 2018 Spillerett Kontingent 2018 Kontingent 2018
  Lokal Nasj. Mars Juli
1 Medlemskap m/andel – inkl. fri greenfee Ja Ja 6 000 3 000
2 Medlemskap m/andel – eksl. fri greenfee Ja Ja 2 100 0
3 Medlemskap m/leieandel – inkl. fri greenfee Ja Ja 7 000 3 000
4 Medlem m/andel – passiv Ja Nei 990 0
5 Greenfee  medlem Ja Ja 690 0
6 Medlemskap  Student  ( til 26 år) Ja Ja 3 200 0
7 Medlemskap Junior 3 (20-23 år) Ja Ja 2 100 0
8 Medlemskap Junior 2 (13-19 år) Ja Ja 1 400 0
9 Medlemskap Junior 1 ( 10 – 12 år) Ja Ja 500 0
10 Medlemskap barn (< 10 år) Ja Ja 200 0
11 Firma andel Nei Nei 8 900 0
20 Albratross Ja Ja 10 000 8 500
30 Eagle Ja Ja 7 500 7 000
40 Birdie Ja Ja 7 000 5 100
50 Fam. medlemspakke I  (1+1) gml Ja Ja 10 000 6 300
60 Fam. medlemspakke II  (1+1 + barn Ja Ja 10 000 7 300